We ondersteunen veranderaars en pioniers in de transitie naar een sociale rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving

For System Change - Empowering change makers with systems thinking

POWER TO THE PEOPLE

Wij werken met kantelaars, veranderaars, do-it-yourself-ers, ondernemende buurtinitiatieven, pionierende zzp-ers, eigenwijze ambtenaren, leergierige docenten en idealistische wetenschappers.

POWER TO THE PEOPLE

We werken met kantelaars, veranderaars, activisten, ondernemende buurtinitiatieven, pionierende zzp-ers, eigenwijze ambtenaren, leergierige docenten en idealistische wetenschappers

“The world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking that created the situation.”

 

— Albert Einstein

 

We zijn een transdisciplinair strategie- en ontwerpbureau dat een holistische manier van  kijken gebruikt om systeemverandering te versnellen

hidden item s.t. others are collapsed

Van lineair naar complex

Lineair denken gaat uit van een bepaalde rechtlijnigheid en versimpeling van processen. Het is vooral gefocust op het eindresultaat.
Dit denken komt bijvoorbeeld terug in hoe fabrieken zijn ingericht: in een vooraf bedachte statische lijn worden snel en goedkoop goederen geproduceerd. Daarvoor is uniformiteit nodig want alle onderdelen moeten perfect op elkaar aansluiten en er is grote mate van controle. Dit leidt vaak tot een monocultuur waar efficiëntie en een hoge productiviteit belangrijke waarden zijn.

Door uit te gaan van complexiteit van een systeem houd je als vanzelf rekening met een bepaalde dynamiek. Het samenspel van verschillende diverse onderdelen kan soms chaotisch of onvoorspelbaar overkomen, maar is vaak juist terug te leiden naar een natuurlijke cyclus en kan beheerst worden door te zoeken naar balans en evenwicht. Deze manier van denken is essentieel als je effectief wilt omgaan met de complexe realiteit.

Van analytisch naar holistisch

Analytisch denken betekent een situatie of probleem op delen in verschillende onderdelen, die je afzondelijk en rationeel van elkaar kunt bekijken. Het is een manier van denken die we bijvoorbeeld ook terug zien in ons onderwijssysteem: het ene uur krijg je geschiedenis, daarna aardrijkskunde en het uur daarop maatschappijleer. In de les wordt ingezoomd op bepaalde onderwerpen, maar verbanden tussen al deze vakken worden nauwelijks gelegd. Het komt ook terug in ons mensbeeld: we streven er naar om zelfredzame, onafhankelijk indivuen te zijn.

Een holistisch benadering vraagt juist om uitzoomen en kijken naar het geheel. Het gaat er vanuit dat alles met elkaar is verbonden en dus afhankelijk van iets anders. Het kijkt naar de samenhang en relaties die verschillende onderdelen met elkaar aangaan. En gaat uit van intersectionaliteit en verschillende achterliggende oorzaken van een situatie. Het neemt bovendien complexere en onzichtbare factoren mee zoals ervaringen, emoties en gevoelens.

Van dualiteit naar diversiteit

Duaal denken houdt in dat je de wereld bekijkt vanuit één perspectief en dat je uit gaat van één waarheid. Dingen zijn dus of-of: of goed, of fout. Of zwart, of wit. Je gaat er vanuit dat dingen vast staan.

Diversiteitsdenken gaat van een verscheidenheid aan perspectieven, waarheden die naast elkaar bestaan, en dus meerdere mogelijkheden en antwoorden op vraagstukken. En-en. Ook gaat het uit van een spectrum en dat dingen constant in ontwikkeling zijn.

Denken in systemen kan je helpen uitzoomen
en maakt betere uitkomsten mogelijk

We dragen op verschillende niveau’s bij aan systeemverandering:

DE BUITENWERELD

In kaart brengen van de thema’s waar je (of je team) aan werkt hoe die onderdeel uitmaken van het grotere systeem (system mapping) en je inleven in andere belanghebbenden.

DE BINNENWERELD

Onderzoeken van je of jullie eigen manier van denken, aannames en onderliggende waarden.

Vervolgens helpen we de verandering te realiseren en te communiceren.

We doen korte individuele sessies
en langere trajecten met een team of groep

We werken op projectbasis, als adviseur of interim. Recent bijvoorbeeld aan deze casussen:

Integraal kijken vanuit transitiebewegingen

Met stichting Good Governance Monitor cocreerden we een ‘integrale agenda’: een interactief diagram dat belangrijke maatschappelijk thema’s in samenhang laat zien. Het is een hulpmiddel om beleid te evalueren op samenhang.

Toon meer

Good Governance Monitor bevordert ‘integer’ bestuur. Een van ons is nauw betrokken bij deze stichting en zij zet systeemdiagrammen al langer in als middel om samenhang te verbeelden en (kosten)effectiviteit van beleid te vergroten.

Sinds de coronacrisis roepen steeds meer initiatieven op om grote veranderingen (transities) door te voeren op maatschappelijke thema’s. Bij enkele bewegingen raakten wij betrokken.

Dit alles leidde tot cocreatie van een ‘integrale agenda’ voor de transitie: een interactief diagram dat belangrijke maatschappelijk thema’s in samenhang laat zien. Dit hulpmiddel is in de taal van bestuurders gemaakt en geeft hen de mogelijkheid (voorgenomen) beleid te evalueren op samenhang, volledigheid en effectiviteit (in de zin dat oorzaken worden aangepakt).

System Mapping — Traject 2 maanden
System Mapping — Traject 1 week

Afvalverwerking in kaart voor een burgerinitiatief

We brachten het Grieks afvalsysteem in kaart voor een burgerinitiatief. Dit resulteerde in een systeemtekening waar de verschillende partijen en stromen (materiaal/afval, financiering en invloed) te zien zijn.

Toon meer

Op een Grieks eiland is de vuilnisbelt zo overvol dat een groep burgers een initiatief start om hun eiland schoon te krijgen. Ze zetten een recyclingnetwerk op om gescheiden afval op te halen en het in 20 vrijwillige recyclingcentra te verwerken. Maar wat gebeurt er met het afval nadat het opgehaald wordt?

Samen met een studententeam van de minor Codesign hebben we het Grieks afvalsysteem in kaart gebracht. Door stakeholders te interviewen konden we de verschillende perspectieven tot een compleet verhaal smeden. Dit resulteerde in een systeemtekening waar de verschillende partijen en stromen (materiaal/afval, financiering en invloed) te zien zijn.

Met dit inzicht kon een burgerinitiatief met de juiste partijen het systeem proberen verder te veranderen.

Communicatiestrategie rond stigmatisering van sekswerk voor een stichting

Voor een stichting dachten we mee over hoe de stigmatisering rondom sekswerk te verminderen. Samen werkten we aan conceptontwikkeling, strategie en visuele communicatie.

Toon meer

Sekswerk is werk en sekswerkers hebben recht op een veilige, schone en prettige werkomgeving. Maar de komst van een nieuwe prostitutiezone doet in veel gemeenschappen stof op waaien.

We dachten met een vooruitstrevende stichting mee over hoe we de stigmatisering rondom sekswerk kunnen verminderen. Samen werkten we aan conceptontwikkeling, strategie en visuele communicatie om dit brede thema aan te pakken.

Strategie & communicatie — Traject 4 maanden
System Mapping — Workshop (eenmalig)

Workshop systeemtekenen voor voedselveranderaars

Voor een netwerk in de voedselsector organiseerden we een online workshop system mapping.

Toon meer

Het voedselsysteem is één van de meest complexe systemen die we kennen. Het is niet alleen nodig om te overleven als mens, het is ook voor veel mensen een bron van inkomen. En het heeft invloed op het ecosysteem, klimaatverandering en ongelijkheid in de wereld.

Voor een netwerk van voedselveranderaars organiseerden we een online workshop systeemtekenen. Er deden 70 mensen aan mee, uit verschillende hoeken van de voedselsector.

Maak kennis met ons en zet de eerste stappen

Van persoonlijk vraagstuk tot groot traject met je organisatie: het begint met onze eerste kennismaking.

Kennis­ma­kings­sessie

We gaan graag direct aan de slag in een individuele sessie, zodat het ook meteen wat oplevert voor jou (of je organisatie).

1 — 2 uur
online / offline

Workshop

Voor groepen is een workshop een mooie manier om kennis te maken. Bijv. een interactieve lezing over systeemdenken of een werksessie op maat over jullie casus.

2 — 3 uur
online / offline

Zelfstudie

We bieden een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over deze holistische manier van denken.

binnenkort online

Wij zijn een collectief van denkers en doeners die zich inzetten voor systeemverandering

Eva Bullens

eva (at) forsystemchange.org

SYSTEM MAPPING — CULTUURONTWIKKELING — COLLECTIEVE PROCESSEN — VOEDSEL — CREATIEF ONDERZOEK  — CONCEPTONTWIKKELING — STRATEGIE

Een wereld waarin we op kleine en grote schaal, in verschillende vormen samen werken, zorgen en leven. Dat zie ik voor me, maar daar zijn we nog niet. Ik hou me daarom bezig met collectieve cultuurontwikkeling zodat er een vruchtbare bodem ontstaat voor deze nieuwe samenleving.

Gewerkt met o.a.: Stroomversnellers, Ontgroei, Gemeente Voorst, Gemeente Nieuwegein, Kerngroep Ring Utrecht, Sexpower, Dolly Warhol, LiveBuild, Ruilrestaurant, Utrechtse Aarde, Park Oosterspoorbaan.

Mijn nieuwsbrief Sundays For System Change verschijnt 1 — 2 x per maand op zondag. Daarin kijk ik steeds vanuit een ander perspectief, thema of schaal naar onze maatschappij en systeemverandering. Schrijf je in:

Xavier Lim

xavier (at) forsystemchange.org

SYSTEEMDENKEN — VISUELE COMMUNICATIE — BRANDING ­­— COACHING — ETHISCH KOMPAS — RADICALE VERBEELDING — ECOLOGIE — SPIRITUALITEIT

Doordat ik ben opgegroeid op een zeilboot in Zuid Europa heb ik een andere kijk op de maatschappij en hoe de mens met de natuur omgaat en een visie op duurzaamheid die geworteld is in de ethiek.
Ik ben altijd op zoek naar de kernoorzaken van maatschappelijke problemen, wat mij steeds nieuwe inzichten en perspectieven op de wereld oplevert. Kennis die ik vervolgens graag deel met mensen die hun visie willen aanscherpen en meer vanuit hun eigen waarden willen werken.  

Gewerkt met o.a.: Milieudefensie, Urgenda, Milieu Centraal, Landschappen NL, Hogeschool Utrecht, TU Delft, BNO, Fundamentals Academy, Gemeente Utrecht, Stad Antwerpen.

Rob Maijers

rob (at) forsystemchange.org

SYSTEEMDENKEN — INFORMATIEANALYSE — ETHIEK IN TECH — INTERACTIEONTWERP — SOCIALE BASIS INTEGRITEIT — RECHTVAARDIGE ECONOMIE

In de wereld van de IT werk ik altijd aan de menskant en meestal in projecten met een maatschappelijk doel. Ik ben gedreven door de vraag waarom in een rijk land zoveel mensen hard werken of het moeilijk hebben. Uiteindelijk heeft iedereen belang bij minder sociaal-economische ongelijkheid en een economie dit binnen de draagkracht van de ecologie blijft.

Gewerkt met o.a.: Foodsquad, De TransitieMotor (Drift), Gemeente Amsterdam, stichting Good Governance Monitor, Tech Solidarity NL, Hogeschool Utrecht, NWO-KNAW, SURF, CIBIT/DNV, ICM

Onze studio bevindt zich in Het Hof van Cartesius, dé circulaire proeftuin van Utrecht 

 

Kom eens langs voor een kop thee/koffie of lunch met ons mee. Het Hof is goed bereikbaar met het OV, op 100m van Station Utrecht Zuilen.

“Hof van Cartesius”
Atelier ST0.2
Vlampijpstraat 84
3534 AR Utrecht 

info (at) forsystemchange.org