We ondersteunen veranderaars en pioniers in de transitie naar een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving.

For System Change - Empowering change makers with systems thinking

POWER TO THE PEOPLE

Wij werken met kantelaars, veranderaars, do-it-yourself-ers, ondernemende buurtinitiatieven, pionierende zzp-ers, eigenwijze ambtenaren, leergierige docenten en idealistische wetenschappers.

POWER TO THE PEOPLE

Wij werken met kantelaars, veranderaars, activisten, ondernemende buurtinitiatieven, pionierende zzp-ers, eigenwijze ambtenaren, leergierige docenten en idealistische wetenschappers.

“The world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking that created the situation.”

 

— Albert Einstein

 

We zijn een transdisciplinair strategie- en ontwerpbureau dat een holistische manier van denken en kijken gebruikt om systeemverandering te versnellen.

Onze methodiek

Van lineair naar complex

Lineair denken gaat uit van een bepaalde rechtlijnigheid en versimpeling van processen. Het is vooral gefocust op het eindresultaat.
Dit denken komt bijvoorbeeld terug in hoe fabrieken zijn ingericht: in een vooraf bedachte statische lijn worden snel en goedkoop goederen geproduceerd. Daarvoor is uniformiteit nodig want alle onderdelen moeten perfect op elkaar aansluiten en er is grote mate van controle. Dit leidt vaak tot een monocultuur waar efficiëntie en een hoge productiviteit belangrijke waarden zijn.

Door uit te gaan van complexiteit van een systeem houd je als vanzelf rekening met een bepaalde dynamiek. Het samenspel van verschillende diverse onderdelen kan soms chaotisch of onvoorspelbaar overkomen, maar is vaak juist terug te leiden naar een natuurlijke cyclus en kan beheerst worden door te zoeken naar balans en evenwicht. Deze manier van denken is essentieel als je effectief wilt omgaan met de complexe realiteit.

Van analytisch naar holistisch

Analytisch denken betekent een situatie of probleem op delen in verschillende onderdelen, die je afzondelijk en rationeel van elkaar kunt bekijken. Het is een manier van denken die we bijvoorbeeld ook terug zien in ons onderwijssysteem: het ene uur krijg je geschiedenis, daarna aardrijkskunde en het uur daarop maatschappijleer. In de les wordt ingezoomd op bepaalde onderwerpen, maar verbanden tussen al deze vakken worden nauwelijks gelegd. Het komt ook terug in ons mensbeeld: we streven er naar om zelfredzame, onafhankelijk indivuen te zijn.

Een holistisch benadering vraagt juist om uitzoomen en kijken naar het geheel. Het gaat er vanuit dat alles met elkaar verbonden en dus afhankelijk van iets anders. Het kijkt naar de samenhang en relaties die verschillende onderdelen met elkaar aangaan. En gaat uit van intersectionaliteit en verschillende achterliggende oorzaken van een situatie. Het neemt bovendien complexere en onzichtbare factoren mee zoals ervaringen, emoties en gevoelens.

Van dualiteit naar diversiteit

Duaal denken houdt in dat je de wereld bekijkt vanuit één perspectief en dat je uit gaat van één waarheid. Dingen zijn dus of-of: of goed, of fout. Of zwart, of wit. Je gaat er vanuit dat dingen vast staan.

Diversiteitsdenken gaat van een verscheidenheid aan perspectieven, waarheden die naast elkaar bestaan, en dus meerdere mogelijkheden en antwoorden op vraagstukken. En-en. Ook gaat het uit een spectrum en dat dingen constant in ontwikkeling zijn.

Diensten en portfolio

We werken met je samen van strategie tot realisatie. In korte sessies of langere trajecten. Zo dragen we op verschillende niveaus bij aan systeemverandering.

Integraal kijken vanuit transitiebewegingen

Good Governance Monitor bevordert ‘integer’ bestuur. Een van ons is nauw betrokken bij deze stichting en zij zet systeemdiagrammen al langer in als middel om samenhang te verbeelden en (kosten)effectiviteit van beleid te vergroten.

Sinds de coronacrisis roepen steeds meer initiatieven op om grote veranderingen (transities) door te voeren op maatschappelijke thema’s. Bij enkele bewegingen raakten wij betrokken.

Dit alles leidde tot cocreatie van een ‘integrale agenda’ voor de transitie: een interactief diagram dat belangrijke maatschappelijk thema’s in samenhang laat zien. Dit hulpmiddel is in de taal van bestuurders gemaakt en geeft hen de mogelijkheid (voorgenomen) beleid te evalueren op samenhang, volledigheid en effectiviteit (in de zin dat oorzaken worden aangepakt).

Democratie — System Mapping — Traject 2 maanden

Afvalverwerking in kaart brengen voor een burgerinitiatief

Een Grieks burgerinitiatief wilde het afvalprobleem op hun eiland aanpakken en gaan recyclen. Het project liep na een tijdje vast, waardoor ze behoefte hadden om beter te begrijpen hoe het ingewikkelde afvalverwerkingssysteem in Griekenland werkt.

Wij hielpen dit initiatief door bij verschillende instanties interviews af te nemen en zo de verschillende perspectieven van alle stakeholders te onderzoeken. Dit resulteerde vervolgens in een systeemtekening waar de verschillende partijen en stromen (materiaal/afval, financiering en invloed) te zien zijn.

Met dit inzicht konden ze verder en met de juiste partijen het systeem veranderen.

Afval & recycling — System Mapping — Traject 1 week

Communicatiestrategie om stigmatisering rondom sekswerk te veranderen

Sekswerk is werk, en sekswerkers hebben recht op een veilige, schone en prettige werkomgeving. Maar de komst van een nieuwe prostitutiezone doet in veel gemeenschappen stof op waaien.

Wij dachten met een vooruitstrevende stichting mee over hoe de stigmatisering rondom sekswerk kunnen verminderen. Samen werkten we aan conceptontwikkeling, strategie en visuele communicatie om dit brede thema aan te pakken.

Rechtvaardige economie — Strategie & ontwikkeling —
Traject 4 maanden

Workshop systeemtekenen voor voedselveranderaars

Het voedselsysteem is één van de meest complexe systemen die we kennen: niet alleen is eten nodig om te overleven als mens, het is ook voor veel mensen een bron van inkomen, het legt druk op ons ecosysteem, het heeft invloed op klimaatverandering en ongelijkheid in de wereld. Maar het draait ook om subtiele dingen, zoals tradities, gewoontes en smaak.

Voor een netwerk van voedselveranderaars organiseerden we een online workshop systeemtekenen met 70 deelnemers uit verschillende hoeken van de voedselsector.

Voedseltransitie — System Mapping — 1 workshop

Losse diensten

Zo zet je met ons de eerste stappen.

Strategie- en coachingsessies

Hoe versterk je als organisatie de waarden die jullie belangrijk vinden? Hoe bereik je de mensen met of voor wie je wil werken?
Hoe zorg je dat je meer impact hebt op de systeemverandering waar je naar streeft?

Welke vraag je ook hebt, in een sessie gaan we samen en met visuele tools aan de slag om jouw project een stap verder te brengen.

1 — 4 uur | 1 — 20 personen |  Online & offline

Meer weten? Mail eva (at) forsystemchange.org

Workshop
Systeemtekenen

Het maken van een systeemtekening leidt tot nieuwe inzichten, door visueel te maken wat normaal gesproken onzichtbaar blijft. Zo kun je het systeem beter begrijpen en meer grip krijgen op datgene wat je wil veranderen.

Deze hands-on workshop is beschikbaar voor beginners (inclusief introductie systeemdenken) maar ook voor gevorderen die hun inzicht in het systeem beter willen communiceren.

2 — 3 uur | 15 — 100 personen | Online & offline

Meer weten? Mail eva (at) forsystemchange.org

Sundays For System Change

Onze nieuwsbrief Sundays For System Change verschijnt 1 — 2 x per maand op zondag. Het is een collectief en interactief project waarin we steeds vanuit een ander perspectief, thema of schaal naar onze maatschappij en systeemverandering kijken.

Schrijf je hier in voor deze gratis nieuwsbrief

Lezing: Tools For System Change

In deze lezing geven we je een introductie in onze methode en in systeemdenken.

We laten zien welke tools wij gebruiken in ons werk en hoe jij die kunt toepassen in jouw organisatie.

1 uur | Binnenkort | offline

 

Wij zijn een collectief van denkers en doeners die zich samen inzetten voor systeemverandering.

Eva Bullens

eva (at) forsystemchange.org

SYSTEM MAPPING — CULTUURONTWIKKELING — COLLECTIEVE PROCESSEN — VOEDSEL — CREATIEF ONDERZOEK  — CONCEPTONTWIKKELING — STRATEGIE

Een wereld waarin we op kleine en grote schaal, in verschillende vormen samen werken, zorgen en leven. Dat zie ik voor me, maar daar zijn we nog niet. Ik hou me daarom bezig met collectieve cultuurontwikkeling zodat er een vruchtbare bodem ontstaat voor deze nieuwe samenleving.

Gewerkt met o.a.: Stroomversnellers, Ontgroei, Gemeente Voorst, Gemeente Nieuwegein, Kerngroep Ring Utrecht, Sexpower, Dolly Warhol, LiveBuild, Ruilrestaurant, Utrechtse Aarde, Park Oosterspoorbaan.

Xavier Lim

xavier (at) forsystemchange.org

SYSTEEMDENKEN — VISUELE COMMUNICATIE — BRANDING ­­— COACHING — ETHISCH KOMPAS — RADICALE VERBEELDING — ECOLOGIE — SPIRITUALITEIT

Doordat ik ben opgegroeid op een zeilboot in Zuid Europa heb ik een andere kijk op de maatschappij en hoe de mens met de natuur omgaat en een visie op duurzaamheid die geworteld is in de ethiek.
Ik ben altijd op zoek naar de kernoorzaken van maatschappelijke problemen, wat mij steeds nieuwe inzichten en perspectieven op de wereld oplevert. Kennis die ik vervolgens graag deel met mensen die hun visie willen aanscherpen en meer vanuit hun eigen waarden willen werken.  

Gewerkt met o.a.: Milieudefensie, Urgenda, Milieu Centraal, Landschappen NL, Hogeschool Utrecht, TU Delft, BNO, Fundamentals Academy, Gemeente Utrecht, Stad Antwerpen.

Rob Maijers

rob (at) forsystemchange.org

SYSTEEMDENKEN — INFORMATIEANALYSE — ETHIEK IN TECH — INTERACTIEONTWERP — SOCIALE BASIS INTEGRITEIT — RECHTVAARDIGE ECONOMIE

In de wereld van de IT werk ik altijd aan de menskant en meestal in projecten met een maatschappelijk doel. Ik ben gedreven door de vraag waarom in een rijk land zoveel mensen hard werken of het moeilijk hebben. Uiteindelijk heeft iedereen belang bij minder sociaal-economische ongelijkheid en een economie dit binnen de draagkracht van de ecologie blijft.

Gewerkt met o.a.: Foodsquad, De TransitieMotor (Drift), Gemeente Amsterdam, stichting Good Governance Monitor, Tech Solidarity NL, Hogeschool Utrecht, NWO-KNAW, SURF, CIBIT/DNV, ICM

For System Change
Bemuurde Weerd W.Z. 3
3513 BH Utrecht
info (at) forsystemchange.org